Blåbetong i hus

Mellan åren 1929 och 1975 användes blåbetong, även kallad blå lättbetong, som ett byggnadsmaterial. Blåbetong innehåller radium, och när detta ämne sönderfaller bildas radon.

Förhöjda nivåer av radon kan medföra hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusmiljön ungefär 500 fall av lungcancer per år i Sverige. Mellan åren 1929 och 1978 var blåbetong ett vanligt byggmaterial som användes i både en- och flerfamiljshus. Om ditt hus uppfördes under denna tidsperiod kan det vara klokt att undersöka byggmaterialet om en radonmätning avslöjar förhöjda nivåer av radon. Förutom radon avger blåbetong också gammastrålning.

Den enda metoden för att identifiera radon är genom mätning. För att erhålla pålitliga resultat och beräkna ett årsmedelvärde bör en radonmätning genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april) och pågå under minst två månader. En långtidsmätning anses vara den mest tillförlitliga metoden för radonmätning. 

Genom att mäta gammastrålning kan man fastställa om byggnaden är konstruerad av blåbetong. Den radioaktiva betongen avger gammastrålning som kan mätas med hjälp av en gammamätare som hålls mot väggarna. Denna metod är både effektiv och ger omedelbart svar. Vanligen är det endast delar av byggnaden som har blåbetong. 

Blåbetong har en karakteristisk matt blå nyans och en struktur som liknar en tvättsvamp. Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter, kan det vara klokt att undersöka det byggnadsmaterial som användes, särskilt om huset uppfördes före 1980-talet.

För närvarande finns det ungefär 400 000 bostäder i Sverige som har blåbetong. Majoriteten av hus och byggnader som använder blåbetong som byggmaterial återfinns i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Bland de vanliga varumärkena för detta material märks Durox och Ytong.

Det är lämpligt att utföra radonmätning i följande situationer:

  • Inför husköp
  • Vid genomförande av ombyggnationer
  • Efter ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid nybyggnation av ett hus
  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste radonmätningen genomfördes