Blåbetong och radon – det här behöver du veta!

Mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett vanligt byggmaterial och användes i en mängd olika byggnader. Denna speciella typ av betong har en unik egenskap som inte var välkänd förrän relativt nyligen – den innehåller radium, som över tid kan sönderfalla och bilda det farliga radonet samt avge potentiellt skadlig gammastrålning. Att ha blåbetong i en bostad eller byggnad behöver inte nödvändigtvis innebära höga radonhalter, men detta beror på vilka delar som består av blåbetong och hur väl ventilationen fungerar. För att säkerställa en säker inomhusmiljö är det viktigt att mäta radonhalten.

Vad är blåbetong?

Blåbetong, även känd som blå lättbetong, utmärker sig med sin karakteristiska matta blå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Det som gör blåbetong särskilt problematiskt är det radioaktiva radiumet som den innehåller. Radium sönderfaller med tiden och kan bilda radon, en osynlig, luktfri och smaklös gas som är känd för att vara cancerframkallande vid höga halter. Dessutom avger blåbetong även gammastrålning, vilket ytterligare ökar dess potentiella farlighet.

Radonmätning

För att avgöra om din bostad eller byggnad har problem med radon, är det nödvändigt att genomföra en radonmätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I Sverige är gränsvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för bostäder och allmänna lokaler. För att få ett pålitligt värde av radonhalten kan man göra en långtidsmätning. 

Åtgärder vid problem med radon

Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter, är det viktigt att fastställa källan till problemet. För att utröna om blåbetongen i ditt hem kan vara en bidragande faktor, kan du utföra en gammamätning. En auktoriserad radonexpert kan snabbt genomföra en gammamätning genom att använda en gammamätare som placeras mot väggar eller golv. Genom att mäta den gammastrålning som avges av materialet kan man uppskatta dess radonhalt och fastställa om blåbetongen är orsaken till förhöjda radonhalter. Om så är fallet, finns det flera åtgärder som kan vidtas, såsom att förbättra ventilationen, använda radontapet eller ta bort det drabbade materialet.

Blåbetong, en gång ett vanligt byggmaterial i Sverige, har visat sig vara en potentiell källa till farlig radonexponering. För att säkerställa en säker inomhusmiljö är det avgörande att mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska risken. Med medvetenhet och lämpliga åtgärder kan vi säkerställa att våra hem och arbetsplatser är skyddade. Gör radonmätning nu!