Lungcancer: Att förstå sjukdomen

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Varje år drabbas tusentals svenskar av sjukdomen. Att få en diagnos kan vara en chock och väcka många frågor och funderingar. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns hopp.

Vad är lungcancer?

Lungcancer innebär att onormala celler växer okontrollerat i lungorna. Dessa celler kan bilda tumörer som kan sprida sig till andra delar av kroppen. Det finns olika typer av lungcancer, de vanligaste är:

 • Skivepitelcancer: Den vanligaste typen, oftast orsakad av rökning.
 • Adenocarcinom: Vanligast hos personer som aldrig har rökt.
 • Småcellig lungcancer: En aggressiv typ som växer och sprider sig snabbt.

Symtom på lungcancer:

I tidiga stadier av lungcancer kan det finnas få eller inga symtom. Men i takt med att tumören växer kan man uppleva:

 • Hosta: En ihållande hosta som inte går bort, eller en hosta som förvärras.
 • Blodhosta: Hosta upp slem eller blod.
 • Bröstsmärtor: Smärta eller obehag i bröstet, speciellt när man tar djupt andetag eller hostar.
 • Andfåddhet: Svårt att andas, speciellt vid ansträngning.
 • Hecohost: En torr, skällande hosta som ofta uppstår på natten.
 • Trötthet: Ovanlig trötthet som inte går över med vila.
 • Viktminskning: Oavsiktlig viktminskning utan att ändra kost eller motion.
 • Heiserhet: Hes röst som inte går över.

Orsaker till lungcancer:

Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning. Rökning skadar lungvävnaden och ökar risken för att onormala celler bildas. Andra riskfaktorer är:

 • Passiv rökning: Att andas in tobaksrök från andra.
 • Radon: En radioaktiv gas som kan läcka in i hus.
 • Luftföroreningar: Giftiga ämnen i luften, till exempel från trafik eller industri.
 • Yrkesexponering: Exponering för vissa kemikalier eller damm på jobbet.
 • Genetik: Vissa personer har en ärftlig ökad risk för lungcancer.

Diagnos och behandling:

Om du upplever symtom på lungcancer är det viktigt att du söker läkarvård så snart som möjligt. Diagnosen ställs oftast genom en kombination av röntgen, lungbiopsi och andra tester. Behandlingen av lungcancer beror på typen av cancer, stadium och din allmänna hälsa. Vanliga behandlingsalternativ är:

 • Kirurgi: Att ta bort tumören och omgivande vävnad.
 • Strålbehandling: Användning av högenergi-strålar för att döda cancerceller.
 • Kemoterapi: Läkemedel som dödar cancerceller i hela kroppen.
 • Målriktad terapi: Läkemedel som specifikt attackerar cancerceller baserat på deras genetiska egenskaper.
 • Immunoterapi: Att använda kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer.

Prognos:

Prognosen för lungcancer beror på en rad faktorer, som typen av cancer, stadium och din allmänna hälsa. Generellt sett är prognosen bättre för personer som diagnostiseras i ett tidigt stadium. Med modern behandling kan många personer med lungcancer leva ett långt och meningsfullt liv.

Att leva med lungcancer:

Att få en diagnos av lungcancer kan vara en stor utmaning. Men det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen och leva ett bra liv. Du kan få stöd från din läkare, sjuksköterskor, kuratorer och patientföreningar. Det finns också många online-resurser och forum där du kan koppla ihop dig med andra personer som lever med lungcancer.