RADONMÄTNING: SÄKRARE INOMHUSMILJÖ FÖR DIG OCH DIN FAMILJ

För att säkerställa en trygg inomhusmiljö är det nödvändigt att genomföra regelbundna radonmätningar. Radon, en osynlig och luktfri gas som naturligt förekommer i marken, kan tränga in i byggnader och nå farliga nivåer. Här är allt du behöver veta om radon och vikten av att utföra mätningar.

Radon, en radioaktiv gas bildad genom nedbrytning av uran i marken, kan orsaka lungcancer vid höga halter. För att upptäcka och övervaka dessa halter rekommenderas regelbundna radonmätningar. Detta är särskilt viktigt vid:

  • Hus- och bostadsköp: Innan du flyttar in är det klokt att mäta radonhalterna.
  • Ventilationsändringar: Efter förändringar i ventilationssystemet kan radonhalten påverkas.
  • Renoveringar och tillbyggnader: Varje strukturell förändring kan påverka radonhalterna.
  • Nybyggnation: En nyligen uppförd byggnad bör också genomgå radonmätning.
  • Efter tio år: Om det har gått över tio år sedan den senaste mätningen.

Mätningarna bör göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) och pågå i minst två månader. Den mest pålitliga metoden är långtidsmätning med spårfilmsdosor. Enkelt att göra! Observera att det är viktigt att följa instruktionerna noggrant för att få exakta resultat.

Efter att mätningen är klar skickas dosorna för analys och du får resultatet inom en vecka. Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m³, den accepterade gränsen, krävs åtgärder. En utförlig utredning, känd som radonbesiktning, bör genomföras för att identifiera orsakerna och vidta lämpliga åtgärder för att minska halterna.

Viktiga gränsvärden för radon:

  • Bostäder och allmänna lokaler: 200 Bq/m³ (årsmedelvärde).
  • Arbetsplatser ovan mark: 200 Bq/m³ (vid en årlig arbetstid på 1800 timmar).
  • Arbetsplatser i bergrum: 400 Bq/m³ (vid en årlig arbetstid på 1800 timmar).
  • Berg- och gruvarbete: 1300 Bq/m³ (vid en årlig arbetstid på 1600 timmar).
  • Gammastrålning från byggnadsmaterial: 1,0 mSv/år.

Att mäta radon är det enda sättet att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att vara medveten om och vidta åtgärder vid förhöjda halter skapar man en bra och hälsosam inomhusmiljö. Beställ din radonmätning redan idag!