Allt du behöver veta om Gröna Bolån & Besiktning av solceller

Vad är ett Grönt Bolån?

Grönt Bolån är ett finansieringsprogram som låter svenska hushåll investera i energieffektiva förbättringar på bostaden. Programmet har utvecklats av det svenska Naturvårdsverket och regeringen, och erbjuder lån med lägre ränta än vanliga bolån upp till 250 000 kronor. Lånet ska användas för att göra huset mer energieffektivt och miljövänligt genom att installera solpaneler, värmepumpar, energioptimerade fönster eller liknande.

Grönt Bolån infördes i Sverige år 2014. Programmet designades för att minska kostnaderna för energieffektiva förbättringar på bostaden samt främja investeringar i miljövänliga tekniker.

Vill ni fördjupa er kunskap och läsa mer om gröna bolån så rekommenderar vi att läsa följande guide: GUIDE: Allt du behöver veta om Grönt Bolån.

 

Besiktning av solceller

Att besikta solceller är en viktig del av att följa lagen om bostadsförbättringar. Enligt lag måste alla solceller som installeras granskas av en auktoriserad tekniker innan det godkänns av myndigheten. Besiktningen syftar till att se till att systemet kommer att fungera effektivt och vara energieffektiv så att du kan dra nytta av de fördelar som solenergi ger. Teknikern kontrollerar också produktkvalitet, styrning och korrekt installation för att se till att solcellsystemet uppfyller lokala bestämmelser och regler.

Hur ofta ska man besiktiga solceller?

Hur ofta en besiktning av solcellerna bör genomföras varierar och kan variera beroende på lokala föreskrifter och solcellsfabrikat, men det är vanligt att man genomför en besiktning varje 3-5 år. Ägare av solceller kan också välja att genomföra besiktning regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Om ni önskar läsa mer om solceller och hur de ska besiktigas så rekommenderar vi att läsa följande guide: Besiktning Solceller – Allt du behöver veta.

En besiktning av solceller är en process där en certifierad och kvalificerad besiktningsman granskar och testar en solcelleanläggning för att säkerställa att den är säker, fungerar korrekt och uppfyller gällande normer och standarder. Besiktningen kan omfatta en kontroll av elektriska system, rörlighet hos solpanelerna, skuggning, rengöring, kablage, säkringar, mätutrustning, och andra relaterade system.